1
Tỉnh thành : Thành phố Bến Tre / BẾN TRE
Điện thoại: 02753813584
Người đại diện: LÊ VĂN MINH
Mã số thuế: 1301070531
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CT BẾN TRE

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Bến Tre