1
Tỉnh thành : Thành phố Hà Giang / HÀ GIANG
Người đại diện: LƯU ĐỨC CÔNG
Mã số thuế: 5100467164
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CT HÀ GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu