1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: 02623533501
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH NAM
Mã số thuế: 6001651936
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH – CCT CƯ M’GAR

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu