1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Đào Quang Vượng
Mã số thuế: 0201922036-006
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH – CCT DƯƠNG KINH – PHƯỜNG TÂN THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu