1
Tỉnh thành : HÀ TĨNH
Người đại diện: PHẠM QUỐC DŨNG
Mã số thuế: 3002127085
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT CAN LỘC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu