1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 02993860356
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN NĂNG
Mã số thuế: 2200756051
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT CÙ LAO DUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu