1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Người đại diện: VŨ VĂN XUÂN
Mã số thuế: 2400855902
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HIỆP HOÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu