1
Tỉnh thành : AN GIANG
Người đại diện: TRẦN TRUNG QUỐC
Mã số thuế: 1602090355
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT HUYỆN CHÂU PHÚ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu