1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Phạm Văn Cữ
Mã số thuế: 0201921593-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT KIẾN THỤY – XÃ TÂN TRÀO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu