1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Ngô Thế hải
Mã số thuế: 0108567147-007
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT MÊ LINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu