1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 02383822180
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH THÀNH
Mã số thuế: 2901964740
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT NAM ĐÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu