1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 02153852318
Người đại diện: PHAN VĂN HANH
Mã số thuế: 5600323322
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu