1
Điện thoại: 02323821921
Người đại diện: ĐOÀN VĂN LINH
Mã số thuế: 3101064485
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT TP ĐỒNG HỚI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu