1
Tỉnh thành : HÀ TĨNH
Người đại diện: TRẦN CHIẾN THẮNG
Mã số thuế: 3002127046
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TX HỒNG LĨNH