1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 02743753033
Người đại diện: PHẠM VĂN LÝ
Mã số thuế: 3702732264
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT TX THUẬN AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu