1
Tỉnh thành : HƯNG YÊN
Người đại diện: LÂM TIẾN DŨNG
Mã số thuế: 0901048790
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT VĂN LÂM