1
Điện thoại: 02623851900
Người đại diện: BÙI VĂN CHUẨN
Mã số thuế: 6001641303
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CT ĐẮK LẮK

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu