1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: TRẦN THANH LINH
Mã số thuế: 0108563671
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT BA ĐÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu