1
Tỉnh thành : TÂY NINH
Người đại diện: VÕ TẤN SĨ
Mã số thuế: 3901275196
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT BẾN CẦU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu