1
Tỉnh thành : LÀO CAI
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG PHÚC
Mã số thuế: 5300761389
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT HUYỆN BẢO YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu