1
Tỉnh thành : LẠNG SƠN
Người đại diện: LÝ QUỐC QUYỀN
Mã số thuế: 4900839807
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT HUYỆN VĂN LÃNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu