1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Người đại diện: TRẦN TUẤN ANH
Mã số thuế: 3801192556
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CCT LỘC NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu