1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 02973834134
Người đại diện: NGUYỄN THÁI ĐIỀN
Mã số thuế: 1702150248
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT TÂN HIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu