1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 35123636
Người đại diện: NGUYỄN THẾ MẠNH
Mã số thuế: 0108560688
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CT HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)