1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Đinh Quang Đại
Mã số thuế: 0201922237-001
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT – CT HẢI PHÒNG – PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 1

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu