1
Tỉnh thành : TÂY NINH
Người đại diện: HỒ QUANG THUẦN
Mã số thuế: 3901274876
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- CCT TÂN BIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu