1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Người đại diện: Lê Văn Thắm
Mã số thuế: 1402112851
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT CCTTHÁP MƯỜI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu