1
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 02563878718
Người đại diện: PHẠM MINH ĐẨU
Mã số thuế: 4101533530
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT AN LÃO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu