1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Người đại diện: NGUYỄN CẢNH HƯƠNG
Mã số thuế: 2901964973
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ANH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu