1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: TRẦN THANH LINH
Mã số thuế: 0108564192
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT BA ĐÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu