1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: VŨ ĐÌNH KIÊN
Mã số thuế: 5100467196
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TẢI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT BẮC QUANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu