1
Tỉnh thành : SƠN LA
Điện thoại: 02123860212
Người đại diện: LÊ CAO LƯƠNG
Mã số thuế: 5500577475
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT BẮC YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu