1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02437545766
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Mã số thuế: 0108568447
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT CẦU GIẤY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu