1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HUẤN
Mã số thuế: 6400401092
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT CƯ JÚT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu