1
Tỉnh thành : LẠNG SƠN
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Mã số thuế: 4900839973
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT H. LỘC BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu