1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Người đại diện: NGÔ VIỆT TIẾN
Mã số thuế: 0401947292
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HẢI CHÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu