1
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 0563870232
Người đại diện: PHẠM MINH TUẤN
Mã số thuế: 4101534090
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HOÀI ÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu