1
Tỉnh thành : HÒA BÌNH
Người đại diện: HÀ TRUNG HIẾU
Mã số thuế: 5400503159
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT HUYỆN CAO PHONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu