1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Điện thoại: 02593876111
Người đại diện: MAI XUÂN THƯƠNG
Mã số thuế: 4500628368
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 21/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT HUYỆN NINH HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu