1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Điện thoại: 02953854944
Người đại diện: LƯU XUÂN BÌNH
Mã số thuế: 4500628706
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN NINH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu