1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Người đại diện: ĐINH NGỌC ANH
Mã số thuế: 4300832292
Ngày cấp: 18/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KHU VỰC SƠN HÀ – SƠN TÂY – ĐỊA BÀN SƠN HÀ