1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: phạm văn cữ
Mã số thuế: 0201921642-017
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT KIẾN THỤY – XÃ ĐẠI ĐỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu