1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH LONG
Mã số thuế: 1501096375
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LONG HỒ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu