1
Tỉnh thành : TUYÊN QUANG
Điện thoại: 02073864114
Người đại diện: LÊ VĂN PHÚC
Mã số thuế: 5000862474
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT NA HANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu