1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Nguyễn Đình Đương
Mã số thuế: 0201922847-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT QUẬN NGÔ QUYỀN- PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu