1
Điện thoại: 02213552076
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH QUÝ
Mã số thuế: 0901048487
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu