1
Điện thoại: 02033825282
Người đại diện: NGUYỄN HỮU BAN
Mã số thuế: 5701971104
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT TP HẠ LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu