1
Điện thoại: 02343823854
Người đại diện: DƯƠNG CƯ
Mã số thuế: 3301642133
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT TP HUẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu