1
Điện thoại: 02543858065
Người đại diện: ĐOÀN VĂN ĐẰNG
Mã số thuế: 3502383520
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP. VŨNG TÀU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu