1
Tỉnh thành : CÀ MAU
Người đại diện: ĐỖ PHẤN KHỞI
Mã số thuế: 2001305216
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT U MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu